Selectia dosarelor din data de 07 martie pentru proba scrisa din data de 14.03

COMISIA DE CONCURS

 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor HARGHITA

 Nr înreg. ______________________________

 

 

 

PROCES  VERBAL

DE SELECȚIE  A DOSARELOR

încheiat astazi  7 martie 2024

 

Subsemnatii, membrii comisiei de concurs, numiți prin Decizia nr.27/2024, cu următoarea componență :

Dr.Bodó Árpád, șef serviciu SCOSA – preşedinte

Dr. Ujvari Kristian-Robert, șef birou BIIA – membru

Dr. Popovici Gabriel Nicolai, șef birou BAITGAIE –  membru

am procedat, astazi la data de 7 martie 2024, la parcurgerea etapei de selectare a dosarelor candidaților înscriși, la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor contractuale vacante de:

– INGINER grad profesional I, funcție stabilită conform Ordinului ANSVSA nr.113/2008

– MEDIC VETERINAR grad profesional I, funcție stabilită conform Ordinului ANSVSA nr.64/2007

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în urma verificării documentelor, am constatat urmatoarele :

 

CANDIDAȚII  INSCRIȘI :

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele Functia pentru care candideaza Rezultatul selectării dosarelor
3357 INGINER grad profesional I, funcție stabilită conform Ordinului ANSVSA nr.113/2008 admis
3393 MEDIC VETERINAR grad profesional I, funcție stabilită conform Ordinului ANSVSA nr.64/2007 admis

 

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 14.03.2024 – ora 1000,  la sediul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor  Harghita.

 

Conform art.53 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022: ”După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.”.