ORGANIZARE PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE PENTRU CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR VETERINARA ZETEA DIN JUD. HARGHITA

 

DSVSA HARGHITA organizează procedura pentru atribuirea contractelor de concesiune pentru serviciile prevăzute la art. 15 alin. (2) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru Circumscripția Sanitar Veterinară de Asistență  pentru localitatea ZETEA de pe raza județului Harghita.

http://harghita.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Anexe-la-Formularul-12.xls

http://harghita.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Cuprinsul-documentatiei-de-atribuire.doc

http://harghita.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2022/06/declaratie-pe-propria-raspundere-GDPR.doc

http://harghita.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2022/06/PO-Ord-48-2021-atribuire-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii-veterinare-HR.doc

http://harghita.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Sectiunea-II-–-Anunt-de-concesiune.doc

http://harghita.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Sectiunea-III-Caietul-de-sarcini-–-Servicii-sanitar-–-veterinare.doc

http://harghita.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Sectiunea-I-Instructiuni-catre-ofertant.docx.doc

http://harghita.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Sectiunea-IV-MODEL-contract-concesiune-servicii-sanitare-veterinare-2022.doc

http://harghita.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Sectiunea-V-–-Formulare.doc

Proces verbal de deschidere afisat la data de 21.06

http://harghita.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2022/06/PROCES-VERBAL-EVALUARE-GARANTIE-SI-DOCUMENTE-DE-CALIFICARE-SI-A-FORMULARELOR-CARE-IL-INSOTESC-6364-afisat-la-22.06.pdf

http://harghita.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2022/06/PROCES-VERBAL-EVALUARE-OFERTE-FINANCIARE-SI-PROPUNERI-TEHNICE-6365-afisat-22.06.pdf

http://harghita.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2022/06/RAPORTUL-PROCEDURII-afisat-la-22.06.pdf