ORGANIZARE PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE PENTRU CIRCUMSCRIPȚIILE SANITARE VETERINARE DIN JUD. HARGHITA

DSVSA HARGHITA organizează procedura pentru atribuirea contractelor de concesiune pentru serviciile prevăzute la art. 15 alin. (2) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru Circumscripțiile Sanitare Veterinare de Asistență de pe raza județului Harghita.

Cuprinsul Documentatiei De Atribuire-semnat

Secţiunea I-Instructiuni Catre Ofertant Docx-semnat

Secțiunea II – Anunț De Concesiune-semnat

Secțiunea III – Caietul De Sarcini – Servicii Sanitar – Veterinare-semnat

Secțiunea IV- MODEL Contract Concesiune – Servicii Sanitare Veterinare 2022-semnat

Secțiunea V – Formulare-semnat

Anexe-la-Formularul-12

Secțiunea V – Formulare editabile

PO-Ord 48 2021 Atribuire-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii-veterinare Harghita-semnat

Declaratie Pe Propria Raspundere-gdpr

Clarificari factori de evaluare

Erata la Anuntul nr.1207/07.02.2022

INFORMARE SUSPENDARE PROCEDURA DE ACHIZITIE 18.02.2022

Informare cu privire la continuarea procedurii de achiziție în vederea atribuirii contractelor de concesiune – 22.03.2022

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR DIN DATA DE 22.03.2022-afișat la data de 24.03.2022

Proces verbal evaluarea garantiei de participare si a doc. de calificare din data de 01.04.,2022

Proces verbal privind evaluarea ofertelor financiare si a propunerilor tehnice , afisat la 04.04.2022  

Raportul procedurii din data de 04.04.2022, afisat in data de 04.04.2022

Proces verbal de intrunire a comisiei de evaluare privind erata raportului procedurii cu nr.33565/04.04.2022, afisat la 12.04.2022