Anunt concurs pentru ocuparea 2 funcții contractual vacante (medic veterinar+inginer) in datele de 14,18 martie

A N U N Ț

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 14, judeţul Harghita, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: medic veterinar grad profesional I

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ:   -funcție stabilită conform Ordinului ANSVSA nr.64/2007

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

 

DENUMIREA POSTULUI: Inginer grad profesional I

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ:  funcție stabilită conform Ordinului ANSVSA nr.113/2008

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 21.02.2024
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 14, judeţul Harghita,  până la data de: 06.03.2024, ora 15.00
3. Susţinerea probei scrise 14.03.2024, ora 10.00
4. Susţinerea interviului 18.03.2024, ora 10.00

Relații suplimentare, bibliografie, la d-na Salamon Lilla, consilier superior la Compartiment juridic și resurse umane, telefon fix 0266-312060, 0266-314967, telefon mobil 0751164838 fax 0266-371646, adresă de email:salamon.lilla-hr@ansvsa.ro.